Forum Penyelesaian Pertikaian

Forum Penyelesaian Pertikaian

Forum Pernyelesaian Pertikaian Terdapat banyak forum penyelesaian pertikaian yang boleh digunakan oleh pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan pertikaian yang telah timbul. Antaranya adalah mediasi, mahkamah dan timbang tara. Walaubagaimanapun, video ini tidak...