Kontrak Lisan: Laku atau Tidak ?

Kontrak Lisan: Laku atau Tidak ?

Kontrak Lisan : Laku atau Tidak ? Adakah kontrak / perjanjian lisan laku di sisi undang-undang? Secara amnya, perjanjian / kontrak lisan laku sekiranya ada cadangan, penerimaan, balasan (pertukaran hal perkara kontrak) dan ada niat mengikat pihak-pihak kepada...
Halangan Perkahwinan di Dalam Kontrak

Halangan Perkahwinan di Dalam Kontrak

Halangan Perkahwinan Di Dalam Kontrak Perjanjian / kontrak anda mengandungi perlbagai terma-terma di dalamnya. Namun, sekiranya terdapat terma yang menghalang anda daripada berkahwin, ini akan menyebabkan kontrak tersebut terbatal, serta tidak mempunyai kuat kuasa...