Halangan Perkahwinan di Dalam Kontrak

Halangan Perkahwinan di Dalam Kontrak

Halangan Perkahwinan Di Dalam Kontrak Perjanjian / kontrak anda mengandungi perlbagai terma-terma di dalamnya. Namun, sekiranya terdapat terma yang menghalang anda daripada berkahwin, ini akan menyebabkan kontrak tersebut terbatal, serta tidak mempunyai kuat kuasa...