Halangan Perkahwinan Di Dalam Kontrak

Perjanjian / kontrak anda mengandungi perlbagai terma-terma di dalamnya. Namun, sekiranya terdapat terma yang menghalang anda daripada berkahwin, ini akan menyebabkan kontrak tersebut terbatal, serta tidak mempunyai kuat kuasa undang-undang. Ikuti perbincangan pendek mengenainya di dalam video ini.

Your aggreement / contract may contain numerous terms in it However, if there is a term that prohibits you from marriage, the contract shall be void and it will have nno legal effect. Watch the video for a discussion on this topic..