Hak Cipta (Copyright) – Adakah ia Perlu Didaftarkan?

Ramai orang tidak tahu bagaimana perlindungan hak cipta boleh terbentuk. Adakah ia memerlukan pendaftaran? Perlindingan hak cipta akan terbentuk tidak kira samada ia didaftarkan ataupun tidak. Ia juga terbentuk tidak mengira kualiti karya tersebut. Perlindungan ini tidak melindungi idea tetapi idea yang diletakkan ke dalam sebuah medium. Ikuti video ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut.

Many people do not know how copyright protection exist. Is registration required? Copyright protection will exist regardless of whether the material is registered or not. It also exist regardless of the quality of the material. The protection does not protect ideas, but instead, the protection is given for ideas which has been reduced onto a medium. View the video for more info.